Jäsenet


Ammattiliitto Ava ry toimii kattojärjestönä kolmelle liitolle, joita ovat Verovirkailijain Liitto ry, Tullivirkamiesliitto ry sekä Ulkoasiainhallinnon Virkailijayhdistys ry.

Ammattiliitto Ava ry:n jäseneksi voi liittyä yhdistys, jonka henkilöjäsenistä vähintään puolet toimii julkishallinnon asiantuntijatehtävissä tai tähän rinnastettavissa tehtävissä.

 

Verovirkailijain Liitto ry

verkkosivut
facebook
twitter
 

 
TVML_logo_150.jpg

Tullivirkamiesliitto ry

verkkosivut

 
UHVY_logo_150.png

Ulkoasiainhallinnon Virkailijayhdistys ry

facebook