Toiminta


toiminta_2500_240.png

Ammattiliitto Ava ry:n tarkoituksena on edistää ja valvoa asiantuntijaorganisaatioissa työskentelevien jäsentensä yhteisiä etuja työelämässä ja yhteiskunnassa.  Järjestön yhteenlaskettu jäsenmäärä on 5 300.

Julkishallinnon organisaatioissa menossa olevat monet muutokset ovat johtaneet ammatillisten osaamisvaatimusten ja asiantuntijatyön lisääntymiseen ja uusrekrytoinnin myötä myös jäsenkunnan koulutustason nousuun. Samankaltaisen jäsenprofiilin liitoilla on useita yhteisiä työelämän hyvinvointia ja etuja edistäviä tavoitteita, joita kattojärjestö voi toiminnallaan vaikuttavasti edistää.